Lerbäcksbyn - bloggen

Lerbäcksbyn - bloggen

Några siffror och kuriosa om Lerbäcksbyspelet 2017

TeaterPosted by Carin Nyhage 03 Aug, 2018 23:18
Antal besökare 2017: ca 500

Antal skådespelare: 29
Därutöver 16 personer ”bakom scen”.

Varifrån kom de? Förutom hela Kindaholm också Holsljunga, Sjötofta, Svenljunga, Kinnahult, Borås, Surte, Västra Frölunda, Fästeredssund, Göteborg och Solna

I caféet breddes sammanlagt 920 mackor. Det gick åt 1430 kakor och 850 koppar kaffe. Det hela organiserades av Elisabet Lennström.

Antal scenkostymer: ca 70 varav några lånats från Borås stadsteater

Längsta repliker: Gunnar Dahlberg hade flera långa repliker, den längsta innehöll 131 ord.

Roligaste fel-repliken: Kanske när Kenneth Hansson berättar att ”järnvägen kommer att dras från Falkenberg till Holsljunga via Älvsered och Mölnlycke” (det hände på genrepet, sedan fanns inte så många missar)

Roligaste improvisationen: Johan Doktare som fabulerade fritt och fantasifullt under intro­du­k­tionen och pausen.


Diverse rekvisita behövdes: 6 brickor med olika arrangemang stod redo, 3 resväskor från olika tidsperioder, 22 hattar och 1 telefon modell äldre användes.