Lerbäcksbyn - bloggen

Lerbäcksbyn - bloggen

Lerbäcksbyspelet 2017

TeaterPosted by Carin Nyhage 03 Aug, 2018 23:05

Sommaren 2017 sattes Lerbäcksby­spelet upp för andra gången. Så gott som alla skåde­spelare och alla funktionärer från 2015 ville gärna vara med igen, ett bevis på hur roligt det var förra gången.

Sex föreställningar gavs, premiär 29 juli och avslutning 6 augusti. Vädret var nyck­fullt denna sommar men spelet klarade sig rätt väl undan mycket väta. Det lätta duggregn som om­ramade ett par av föreställningarna tycktes inte störa publiken det minsta – det var idel glada miner överallt.

Tack alla ni som kom!