Lerbäcksbyn - bloggen

Lerbäcksbyn - bloggen

Poesikväll 11 juni, 2016

KulturkvällPosted by Carin Nyhage 03 Jul, 2016 11:38
Föreningen Kultur i "Obygden" bjöd in till ännu en poesikväll i Lerbäcksbyn. Denna gång om Gustaf Fröding.

Familjen Bergman & co berättade och läste dikter för ett 30-tal nöjda besökare.