Lerbäcksbyn - bloggen

Lerbäcksbyn - bloggen

Kindaholmsdagarna 2014: Berättelsen om Lerbäcksbyn

BesökPosted by Carin Nyhage 17 Sep, 2014 16:01
På söndagen under årets Kindaholmsdagar gjorde vi ännu en visning av Lerbäcksbyn för en skara intresserade åhörare. Framförallt är det historien om förläggargården som förmedlas, eftersom alla husen som finns i "Byn" har sitt ursprung från den tiden.

Efter rundvandringen utomhus samlades alla för kaffe med dopp i mangårdsbyggnadens vackra matsal.