Lerbäcksbyn - bloggen

Lerbäcksbyn - bloggen

Första genomgång av bygdespelet

TeaterPosted by Carin Nyhage 01 Sep, 2014 10:15
Söndag 31 augusti: dags för kollationering. För första gången samlades skådespelare och scenmedhjälpare för att tillsammans läsa igenom hela pjäsen. Var och en tilldelades en eller flera rollfigurer och så lästes akt 1 och akt 2 ord för ord, med alla repliker och alla scenanvisningar. Det blev många glada skratt. En liten fikapaus och gemytligt samtal hanns förstås också med.Extra årsmöte 1 juni 2014 - Kalv-Håcksviks Teaterförening

TeaterPosted by Carin Nyhage 06 Jun, 2014 12:23

Ett extra årsmöte med Kalv-Håcksviks Teaterförening hölls i Lerbäcksbyn 1 juni. En av årsmötets huvudfrågor var en eventuell ändring av föreningens namn. Efter en stunds diskussion runt de olika förslagen föll valet till slut på

Kultur i "obygden"

Det nya namnet är geografiskt obundet och visar vad föreningen vill göra, nämligen arrangera kulturella evenemang här där vi bor. Årsmötet hoppas också att valet av namn ska uppfattas med "glimten i ögat".


Föreningens stadgar reviderades också och medlemsavgiften fastställdes till 100 kr per person.
Årsmöte Kalv-Håcksviks Teaterförening 4 maj 2014

TeaterPosted by Carin Nyhage 27 May, 2014 22:41

Kalv-Håcksviks Teaterförening har vaknat till liv. Föreningen framförde Tullkvarns-spelet vid Gammalsjö kvarn under flera sommarsäsonger. Sista föreställningen ägde rum 2001.

Föreningens årsmöte hölls i Lerbäcksbyn 4 maj. Planer finns på att sätta upp ett nytt bygdespel, men också att vidga verksamheten och arbeta för "kultur i obygden". Kultur här där vi bor: dans, musik, poesi, teater, föredrag m.m.

Årsmötet diskuterade därför ett namnbyte: ett namn som inte begränsar föreningen geografiskt. För att bl.a. ytterligare diskutera och fatta beslut i denna fråga bestämdes att ett extra årsmöte ska hållas. Det kommer att äga rum i Lerbäcksbyn 1 juni, kl. 16.00, direkt efter visningen på Förläggargårdarnas dag.

Till ny styrelse för Kalv-Håcksviks Teaterförening valdes:
Christina Nyhage, Frölunda, ordförande
Inger Lindberg-Hedin, Holsljunga, sekreterare
Börje Axelsson, Frölunda, kassör
Siw Andersson, Håcksvik
Kenneth Hansson, Frölunda
Gunnar Dahlberg, Håcksvik, suppleant
Tandi Nyhage, Göteborg, suppleant

En idé till teaterscen.... spelet kan snart börja

« Previous